مهمانی میرکی


ایستاده از راست: سعید(پزشکی اصفهان)، خلیلی(معماری ارومیه)، نوید (حقوق)، من، رستمی(پزشکی ایران)، خادمی(پرستاری اراک) ردیف دوم: کسرا، پهلوان(عمران تبریز)، محمدحسین، احمدی(پزشکی همدان)، میرکی(دندانپزشکی کردستان)، پویا (دندان کردستان)
جشن خوش و پر از خنده ای بود و همه اش از جنبه بالای میرکی بود. دمش گرم که از با جنبه ترین انسان هایی است که می شناسم؛ البته در عین سادگی، آب زیر کاهی است. از خاطراتش یکی این که در یکی از زنگ های تفریح یک گلوله برفی به پشتم زده و قایم شده... ناکس!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.