شباهت روح و بدن انسان به آهن ربا و براده آهن

شیخ الریئس در کتاب قانون الفاظ شیرینی دارد و خدا را با کلماتی چون (جلت عظمته، سبحان الله) می ستاید، هر گاه که به دستگاه چشم، گوش، قلب، و ... می رسد از عظمت خداوند حیرت می کند. علامه حسن زاده در ادامه می فرمودند: واقعا بدن انسان خیلی عجیب است و ما چون با آن عادت کرده ایم به عمق و حقیقتش نرسیده ایم. ابن سینا می گوید: من مردم را می بینم که از آهن ربا که براده آهن  را جذب می کند تعجب می کنند، می خندند، خیلی شادمانی از خودشان نشان می دهند که این آهن ربا چگونه اینها را به خود جذب کرده است، اما از خودشان تعجب نمی کنند که روح چگونه این جسم را حرکت می دهد، راه می برد، حرف می زند، می خندد، می نشیند و این جسم  همیشه اسیر روح است ولی با این اوصاف مردم غافل هستند و تعجب نمی کنند. چگونه است که شما از یک آهن ربا و براده آهن تعجب می‌کنید ولی چرا از خودتان تعجب نمی‌کنید. چگونه است که این آقا می گوید من نمی توانم این بار را بلند کنم ولی وقتی غضبناک می شود  چندین برابر آن را بلند می کند، به نشاط می آید چند برابر آن را بلند می کند. این احوالات روحانی چیست!؟ که با یک عشق یا غضب اینگونه در او اثر می گذارد. 

پیاده شده از فایل صوتی توسط  مسافر 786 در فروردین 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.