زندگی تازه ۲۰۱۶-۱۱-۰۵ ۲۱:۵۴:۰۰

باید یه کلینیک بزنن برا درمان راننده تاکسیا....

اوضاع خرابه .....جون ملت درخطره .....

اگه خوب تحقیق کنن چندین نوع بیماری روانی جدید پیدا میکنن ....

مثلا وسواس پاک کردن شیشه بغل درهنگام رانندگی...

وسواس درانتخاب مسافر تمیز وکثیف....

ول کردن فرمون ......

رقص پشت فرمون .....

بدون بنزین رانندگی کردن .....

و هزارتا مشکل دیگه .....

خلاصه اوضاع خرابه ......

اون روز سوار ماشین شدم ....پشت نشستم .....

راننده اصن اینجا نبود خودش اینجا بود ماشینشم بود حواسش داشت وسط دعوا یکی رو میزد....

خلاصه گاز میداد ها.....

عاقا وسط شلوغی سرعت گرفته بود ....

یه هو قان قان رفتیم تو دل ماشین جلویی کج کرد بهش نخوره یه دوقدم جلوتر رفت تو شکم دومی...

عاقا تصادف شد....

اینجور وقتا میان میریزن سر ماشین دراشو باز میکنن مسافرا رو چک میکنن...

هیچ کی نیومد .....

فقط یه پیرمردی اون ور پشت فرمون ریشش رو میخاروند نگاه میکرد...

حتی فیلمم نگرفتن ....

وحالا حال من بدبخت ....

با صورت خوردم تو صندلی جلویی دستمو کتفم کشیده شد....

راننده خو بدو بدو پیداشد رفت ببینه چقد اسیب دیده ....

بعدم راه افتاد...اصن من هیچی من هیچچچی ...اصن ضربه مغزی هم میشدم نمیفهمید...

پ چرا تو این فیلما اونجور نشون میدن؟

تازه ...دوقدم رفت ...وسط راهم پیادم کرد.....گفت دیگه نمیتونم ....خودت برو پول هم نده

گفتم یعنی چی؟!!!!!!!

گفت پیاده شو ......

پیادم کرد....رفت تو افق محو شد...فقط خواست منو ناقص کنه ....

عجبا مشکل روانی بیداد میکنه...

یعنی چی؟ چرا؟ من تصادف کردم !

خودم با پول خودم یه کلینیک میزنم یه روز به نام مرکز درمانی بیماری های عجیب مسافرکشا

اینا مشکل دارن !

خوبه نمردم وگرنه بعد دوروز زیر صندلیا پیدام میکردن اینکه متوجه نبود ....

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.